HandbalverenigingHauwert


Notulen Jaarvergadering ’17

Datum: 9 juni 2017
Plaats: Hauwert, in de kantine.
Aanwezig: Lianne Neefjes, Simone Laan, Simone Druif, Mariska Koeman, Tanja Kleuver, Christine Baas, Sandra Vriend, Sandra Jonkman, Ingrid Ebbinkhuyzen, Mariska Koeman, Age van Klaveren, Arie Neefjes, Jaap Schermer, Annabel Grooteman, Nienke Kluit, Jasper Holla, Matthijs van der Steen, Gerda Holla, Karin Wit.
Afwezig met kennisgeving: Wendy Groot, Ilse Laan, Mirthe Kruiswijk, Anja Buis, Greet Laan, Bettina Kraus, Gertruud Helms.
Notulen
Mariska Koeman leest jaarverslagen 2016/2017 voor. Notulen 2016 vastgesteld . Geen op- of aanmerkingen.
Geen ingekomen stukken.
Afmeldingen genoemd.
Jaarverslag teams
E1. Coach Age. Verslag afgelopen jaar. Het hoogtepunt van de E1, is dat ze in de zaal boven hun niveau hebben gepresteerd.
F1. Coach Arie/Sandra. Verslag afgelopen jaar. F1 is een goed team, enorm gegroeid, ze scoren veel en hebben zelfvertrouwen.
D1. Coach Nienke. Verslag afgelopen jaar. Begin van het jaar dik verloren van VVW en aan het einde van het jaar dik gewonnen. Het team is enorm gegroeid en heeft veel geleerd.
D-teams. Coach Jasper. Opstart van het jongensteam is een succes, veel enthousiasme. HV Hauwert blijft groeien.
E2. Coach Matthijs. Team is enorm gegroeid.
F2. Coach Mariska. Leuk team, iedereen gaat door.
D2. Coach Lianne. Begin van het jaar dacht ik ‘wat moet ik ermee?’. Maar door veel enthousiaste ouders is het een leuk team geworden en zijn ze enorm gegroeid.
Financieel jaaroverzicht
Het financieel jaaroverzicht van 2016 wordt uitgedeeld.
Personeelskosten & salaris voortaan de naam geven onkostenvergoeding.
Geen vragen of opmerkingen.
Begroting
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting van 2017.
Kascontrole
Gerda Holla doet de kascontrole in 2018 ter vervanging van Mariska Koeman (Groen).
Bedankjes
De bedankjes worden uitgedeeld aan alle vrijwilligers en aftredende bestuursleden.
Kermisverslag
Het kermisverslag van 2016 wordt door Sandra Vriend voorgelezen.
Trainingstijden
De trainingstijden worden besproken op de trainers-/coachavond (Karin Wit, Tanja Kleuver & Simone
Druif zullen deze avond aanwezig zijn), deze staat gepland op 19-06-2017. Er wordt bij het vaststellen
van de trainingstijden zoveel mogelijk rekening gehouden met andere verenigingen. Maximaal 2 keer
per week trainen per team.
Rondvraag
Zaalvloer Tripkouw in Midwoud te glad.
Bank voor de kantine moet weg.
Marlies Koenis wil conditietraining geven.