HandbalverenigingHauwert


Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN HANDBALVERENIGING HAUWERT 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HANDBALVERENIGING HAUWERT (hierna: HV Hauwert) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 
Indien je lid wordt van HV Hauwert  of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan HV Hauwert verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijke  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HV Hauwert, Heemraadwitweg 2a, 1691 EC  te Hauwert, KvK nummer 40624271. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via hauwert@handbal.nl. 
 
2. Welke gegevens verwerkt HV Hauwert en voor welk doel? 2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht. b) adresgegevens eventueel postadres. c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s). d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts. 
 
2.2  HV Hauwert verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HV Hauwert, c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 2.3  Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HV Hauwert en je te informeren over de ontwikkelingen van HV Hauwert. 
 
E-mail berichtgeving HV Hauwert gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van  HV Hauwert. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 
 
3. Bewaartermijnen  HV Hauwert verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HV Hauwert passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Via de ledenadministratie van HV Hauwert kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HV Hauwert zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HV Hauwert je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: hauwert@handbal.nl. 
 
6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.